Hlavní MENU    Zpět > plavby        Zpět > poznávací        Zpět > jednodenní        Zpět > technika       > Kontakt

1) Hurghada - Nil - Hurghada + Káhira   2) Hurghada - Nil - Hurghada + Káhira   3) Egypt a tajemství faraónů(12)   

4) Egypt a tajemství faraónů(15)   5) Hurghada - Nil + Káhira

- - -

Egyptská arabská republika - měna egyptská libra(EGP)

DNEŠNÍ  KURZY  MĚN

 

1 EGP = 0,7205 CZK (k 6.8.2023)

Kombinovaný poznávací zájezd

Egypt a tajemství faraónů, plavba po Nilu

+ pobyt u Rudého moře

LOGO redo

 LETADLO (15 dnů)

 KONEČNÉ CENY VČETNĚ TAX

Termíny a ceny

Plavba proti proudu Nilu

 

Jedinečný zájezd za poznáváním do země dávné historie i krásné přírody, 

starověkého Egypta. 

Pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, ale i velbloudi, pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, mýtickou Alexandrii, monumentální chrámy v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na závěr nebude chybět odpočinek u Rudého moře v letovisku Hurghada.

 

Program zájezdu:

Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira - Asuán - plavba po Nilu - Asuánská přehrada ostrov Philae - Abú Simbel - Núbijská poušť - Násirovo jezero - Kom Ombo - Edfú - Luxor - Karnak Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Hurghada

(s volným časem u Rudého moře)


1. den: 

Odlet z Prahy dle let. řádu s průvodkyní do Hurghady, transfer do hotelu, nocleh.

2. den: 

Snídaně, pobyt u moře. Možnost fakult. výletu na čtyřkolkách do pouště s možností jízdy na velbloudech, beduínská show, občerstvení. 

Večeře a nocleh. 

3. den: 

Ráno přejezd do LUXORU, oběd a odpoledne prohlídka chrámů v KARNAKU, největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Ubytování na luxusní 5* lodi.

4. den: 

Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Údolím králů. 

Po snídani dokončení prohlídky Luxoru, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ, malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ, obrovských soch, které bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Na závěr návštěva chrámu v LUXORU, tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Oběd a vyplutí směrem Edfú, nocleh na lodi.

5. den: 

Snídaně na lodi. Prohlídka chrámu v EDFÚ, chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. stol. a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu. Odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO, který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a dle něj se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje. Večeře a nocleh na lodi.

6. den: 

Snídaně a v brzkých ranních hodinách fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL. 

Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA. Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd. Odpoledne si zpříjemníme romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka.

7. den: 

Prohlídka ASUÁNU, nejjižnějšího egyptského města, brány „černé Afriky“, město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Dopoledne přejedeme přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU, z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera, které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Oběd. Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večeře ve vlaku a noční přejezd vlakem do Káhiry.

8. den: 

Snídaně ve vlaku. Dopoledne návštěva SAKKARY, nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu, nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho, kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu. Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v GÍZE, jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY. Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury, postup výroby papyru. Večeře, ubytování.

9. den: 

Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE, Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa - maják na ostrově Faros, vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města - katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny, která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa - majáku na ostrově Faros. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná fakult. návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.

10. den: 

Po snídani celodenní program v egyptské metropoli KÁHIŘE, citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Egyptského archeologického muzea, jedné z nejpůsobivějších archeologických sbírek na světě, na vlastní oči spatříme Tutanchamonovu pohřební výbavu z ryzího zlata a nahlédneme do tváře nejvýznamnějších faraónů ve sbírce královských mumií. Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálního bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného „visícího“ kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. V pozdních odpoledních hod. odjezd do Hurghady, večeře, příjezd v pozdních večerních hodinách.

11. den: 

Pobyt u moře. Možnost fakult. výletu lodí na písečný ostrov GIFTUN, šnorchlování na korálových útesech v tyrkysových vodách Rudého moře, výlet zahrnuje oběd. Návrat na ubytování.

12. – 14. den den: 

Pobyt u moře v Hurghadě.
15. den: 

Snídaně, transfer na letiště a dle let. řádu odlet do ČR.


STRAVA: plná penze po celou dobu zájezdu 

UBYTOVÁNÍ: hotel****, loď *****

CENÍK

Chrám v Thébách

Memnonovy kolosy

Asuan město

Archeologické muzeum

Alabastrová mešita

Velká mešita v Káhiře

Pyramidy a Sfinga v Gíze

Hurghada mešita

Hurghada

Tradiční egyptské turistické centrum na africkém pobřeží Rudého moře, je vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám oblíbeným cílem tisíců návštěvníků po celý rok. Výhodou tohoto místa jsou nejen písčité pláže a blízkost atraktivních podmořských korálových útesů, ale i poloha v nevelké vzdálenosti od Káhiry a staroegyptských památek.

V tradičním centru města máte možnost navštívit typicky arabské tržiště, nakoupit si různé suvenýry a zboží v pouličních krámcích či posedět v některé ze zdejších originálních čajoven. Nejlepším časem pro toulky na tržišti a pro posezení u vodní dýmky jsou večerní hodiny, kdy se pláže vyprázdní a centrum Hurghady naopak ožívá. Kromě výletů za historií nabízí Hurghada i cesty na blízké ostrůvky (nejznámějším je ostrov Giftún) za neopakovatelným světem korálových útesů. Pověstnou je i pro svoje velmi dobré podmínky pro windsurfing, který i začátečníkům v některých obdobích roku zpříjemňuje mírný jihovýchodní pasát.

Výlety můžete objednat na místě u delegáta

Jana

Poznávací zájezd do Egypta + plavba Horním Egyptem po Nilu provází Ing. Jana Křížová

 

 

Vybavení lodi: Na lodi je sluneční paluba s bazénem, s ručníky a lehátky v ceně, internetový koutek(poplatek), vnitřní cafe bar (placený), jídelna (nápoje se platí na recepci při ukončení pobytu na lodi - jsou akceptovány karty světových platebních systémů), obchůdek se suvenýry a textilem (plavky, šátky, galabea, trička). 

Pokoj je "hotelový" (viz obrázek). Nejedná se o kajutu s omezeným prostorem a vysokými prahy jakou znáte třeba z trajektových lodí.

Poznámka: k odjezdům na prohlídky je třeba se dostavit včas dle pokynů průvodce Vaší skupiny (na lodi bude více skupin různých národností). U památek je mnoho možností nákupu suvenýrů a balené vody, při prohlídkách v řemeslných dílnách (alabastr, papyrus a pod.) lze nakoupit levněji místní výrobky. Na to vše doporučujeme si včas (na letišti)  pořídit místní měnu (egyptská libra) protože je drobnější než dolary či eura, tedy měny, které jsou ovšem také běžně akceptovány.

Na kotvě v Luxoru  pokoj - kajuta  koupelna v pokoji na lodi  horní paluba  interier

 
2 0 2 4
Termín dnů

Cena

dospělý

Strava Odlet
Odlet Přílet (nocí)
19.10.2024 30.10.2024 15 (14) 48 990 Kč FM 44 990 Kč

dle programu

Praha
 

Cena zahrnuje:

leteckou přepravu Praha – Hurghada/Káhira a zpět,
letištní taxy a poplatky,
transfery z/na hotel,
dopravu klim. busem v průběhu programu,
14x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 7x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním Nilu),
14x snídani, 13x oběd, 13x večeři,místního průvodce,
průvodce CK,
z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště.

Cena nezahrnuje:

vízum,
fakultativní výlety a vstupné (cca 170 USD),
spropitné (cca 40 USD),
fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“,
v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os.

Informace:

Aktuální informace o podmínkách příjezdu do EGYPTA (viza, covid-19, a další) najdete na stránkách MZV ČR zde: EGYPT

Vstupní vízum:

• turistické vízum cca 25 $, platí se na místě na letišti

Fakultativní příplatky (nepovinné):

1lůžk. pokoj 8900 Kč,
představení Světlo a zvuk u pyramid 1350 Kč,
výlet do Abú Simbel 2650 Kč,
lodní výlet na ostrov Giftun 1350 Kč,
výlet na čtyřkolkách do pouště za beduíny a jízda na velbloudech 1550 Kč,
komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 850 Kč
Fakultativní příplatky (povinně):

Vstupní vízum do Egypta - 25 USD, vyřízení a platba při příletu na letišti v Egyptě
Na co se můžete těšit:
Západní břeh Nilu a Údolí králů
Asuánská přehrada a Núbijská poušť
Plavba Horním Egyptem po Nilu s ubytováním na lux. lodi 5*
Chrámový komplex Abú Simbel


v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby - (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné na bakšišné (cca 40 USD) jednodolarové bankovky nebo mince egyptské libry

 

 

Zpět        Kontakt

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

.

Alexandrie Egyptská arabská republika Egypt Cairo Káhira Luxor pyramidy v Gíze a Sakkaře chrám v Karnaku a Luxoru pohřebiště v Údolí králů arabové arabština mešita minaret medina velbloud poušť písek duny fenek štír arabští koně Sfinga Saladin Alabastrová mešita Kom Ombo chrám královny Hatšepsovet Edfú plavba Horním Egyptem po Nilu Kom Ombo Abú Simbel Núbijská poušť Násirovo jezero Asuán Asuánská přehrada ostrov Philae Sakkara Gíza Alexandrie Káhira Hurghada