Zpět    podobný zájezd:  Na obou březích Bajkalu      Transsibiřská magistrála      Sibiř - okruh po Bajkalu                       Kontakt

 RUSKO - není členem EU (měna RUBL)

DNEŠNÍ  KURZY  MĚN

 

SIBIŘ

NA OBOU BŘEZÍCH BAJKALU

LETECKY

TERMÍN (11 dnů / 9 nocí)

12.7. – 22.7.2018

předprodej 67 151 Kč

IRKUTSK – BAJKAL – LISTVJANKA – OLCHON – UŠKANI - ČIVYRKUJSKÝ ZÁLIV ULAN-UDE – IVOLGINSKÝ DACAN – TARBAGATAJ

  REZERVOVAT 

Poznávací zájezd na Bajkal

Poznávací zájezd na Bajkal

 

NA OBOU BŘEZÍCH BAJKALU 2018 - plánovaný program:

1. den
odlet z Prahy

2. den
Irkutsk
po příletu do Irkutsku v dopoledních hodinách transfer do hotelu, ubytování, oběd v hotelu. Po obědě prohlídka historické části Irkutsku, hlavního města Východní Sibiře – Znamenský klášter, dřevěné domy s vyřezanými moti vy na stěnách a rámech oken, ulice Karla Marxe, památník Alexandra III., břehy řeky Angary, 130. okrsek (nově zrekonstruovaná historická část města). Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

3. den
Sljuďanka
po snídani transfer na vlakové nádraží. Nástup do vlaku na 3 hodinovou jízdu po Transibiřské magistrále do stanice Sljuďanka. Příjezd do Sljuďanky, kde bude zastávka asi 30 min. Odjezd po Krugobajkalské železnici po severním břehu jezera Bajkal. Po cestě průvodce podá informaci o cestě, shlédnete ukázky filmů o jezeře Bajkal. Po cestě bude dalších 4-5 výletních zastávek s pěšími prohlídkami (30-60 min.). Na jedné ze zastávek se bude podávat oběd. Večerní příjezd do Port Bajkalu. Návrat do Irkutsku, večeře, nocleh.

4. den
Listvjanka
po snídani odjezd do vesničky Listvjanka, nejbližšího turistického centra v okolí Irkutsku na břehu jezera Bajkal. První zastávka jeve skanzenu v Taltsy, muzeu s dřevěnými domy, kostely a hospodářskými budovami, které se rozkládá na ploše 67 ha a zahrnuje 40 staveb a více než 8000 předmětů vysoké historické hodnoty. Skanzen přibližuje život obyvatel žijících u Bajkalu v 17. až 19. st., přičemž nejstarší budovou je věž pevnosti Ilimsk z r. 1667. Přejezd do vesničky Listvjanka k ústí řeky Angary, oběd v místní restauraci. Po obědě následuje návštěva bajkalského muzea, kde jsou umístěna akvária s endemickými bajkalskými druhy ryb a tuleňů. Poté výjezd lanovkou na vyhlídkovou plošinu Kamen Čerského s panoramati ckým výhledem na Bajkal, ústí řeky Angarya na hory východního pobřeží Chamar-Daban. Nakonec prohlídka rybího trhu a trhu s místními suvenýry (výrobky ze dřeva, kůry, kamene a skla). Návrat do Irkutsku, večeře, nocleh.

5. den
ostrov Olchon

po snídani transfer na ostrov Olchon (cca 300 km, 5-6 hodin jízdy se zastávkami). Po cestě bude zastávka ve vesnici Usť–Ordynskij, kde je naplánována návštěva oblastního muzea se zajímavou expozicí z oblasti paleontologie (kosti mamutů, nosorožců, jelenů aj.). Seznámíte se zde i s dějinami domorodých obyvatel území – Burjatů, jejich tradicemi, rituály a kulturou. Následuje setkání se šamanem, vyslechnutí příběhu o národním náboženství – šamanismu. Oběd v etnickém komplexu „Zlatá horda“. Po příjezdu na ostrov – ubytování v hotelu, ve vesničce Chužir, centru ostrova Olchon. Večer procházka ke skále Šamanka. Provedení rituálu „oddávání duchů Bajkalu“. Večeře, nocleh.

6. den
Uškani - Olchon - Čivyrkujský záliv

po snídani v časných hodinách odjezd lodí na celodenní plavbu (8-10 hod. dle počasí). Po cestě ve směru plavby proběhne návštěva souostroví Uškani, které se nachází uprostřed Bajkalu. Souostroví tvoří 4 ostrovy s rozlohou pouhých 10 km2 a jsou považovány za nejtajemnější ostrovy Bajkalu. Ostrov Olchon je porostlý hustou vegetací a druhy lesa se zde střídají i po 100 m, vyskytují se zde endemické druhy borovic a modřínů. Žije zde také endemický druh sladkovodního tuleně, tzv. Něrpa. Na tomto malém souostroví jsou jich tisíce. Vstup na souostroví podléhá velmi přísným pravidlům. Po návštěvě Uškani cesta pokračuje do Čivyrkujského zálivu. Oběd na lodi. Ubytování na plovoucím hotelu v Čivyrkujském zálivu, večeře, nocleh.
7. den
Čivyrkujský záliv

Odpočinkový den v Čivyrkujském zálivu. Koupání v horkých pramenech zátoky Zmeinaja. Čivyrkujský záliv se rozprostí rá na východním pobřeží jezera. V severní části se nachází ústí řeky Bolšoj Čivyrkij, která dala název zálivu. Rozloha celé vodní plochy je asi 300 km². Záliv je poměrně mělký a ačkoliv u ústí jeho hloubka ještě dosahuje 600 metrů, nedaleko břehu nepřesahuje 10 metrů. Mělká voda je v létě velmi teplá. Teplota vody v srpnu dosahuje 20-24 °C. Břehy zálivu jsou velmi členité a tvoří četné zátoky. V zátoce Buchta Zmeinaja, pojmenované podle hojnosti hadů, se nachází termální minerální pramen, který využíval již od dávných dob místní kmen Burjatů k léčbě ischiasu. Teplota pramene je 38,5-46 °C a obsahuje síranové, hydrogenuhličitanové a sodíkové ionty s vysokým obsahem sirovodíku. Večer návrat do vesničky Usť–Barguzin. Ubytování v hotelu, večeře, nocleh.

8. den
Ulan-Ude

po snídani transfer do města Ulan-Ude. Ubytování v hotelu a oběd v hotelové restauraci. Po malém odpočinku následuje tří hodinová pěší prohlídka města. Hlavní město Burjatů - Ulan-Ude (dо r. 1934 - Verchněudinsk) je úžasné město, nazývané kolébkou ruského buddhismu, branou do Asie. Ulan-Ude je největší a nejstarší východní sibiřské město, kde je všechno protkáno národním koloritem, hosty vítá proslulá orientální pohosti nnost a chutná národní kuchyně. Ulan-Ude leží v údolí mezi horami a hustými jehličnatými lesy a turisty přitahuje krásou okolní přírody, nádhernou architekturou, zvláštní orientální chutí a příležitostí seznámit se s kulturou buddhistů. Historie města sahá do r. 1666, kdy na břehu řeky Uda vznikla osada ze zimoviště kozáků, později přibylo vězení a následně zde vzniklo město Verchněudinsk. Toto město rychle rostlo a rozvíjelo se díky jeho výhodnému umístění na obchodních cestách s Mongolskem. S výstavbou transsibiřské
železnice se stalo největším průmyslovým centrem. Večeře v hotelu, nocleh.

9. den
Ivolginskéý dacan - Hambo-Lamy Pandito - Tarbagataj - hora Omula

po snídani transfer do Ivolginského dacana, velkého buddhistického klášterního komplexu, který se rozprostírá v burjatské stepi (prohlídka asi 2-3 hod.). Ivolginský dacan je moderní centrum buddhismu v Rusku a sídlem Hambo-Lamy Pandito. Známý je mimo jiné jako „klášter Kola učení“, který dává radost a blaženost.Buddhismus pronikl z Mongolska do Zabajkalí v 17. století, předtím místní obyvatelé praktikovali šamanismus a uctívali ducha Velkého Bajkalu, ohně, dřeva, kamene a různých zvířat, jejichž totemové sochy byly nalezeny ve velkém množství v okolí jezera. Na rozdíl od ti betských náboženských budov postavených z kamene, v Mongolsku a Burjatsku, je hlavním stavebním materiálem strom. Takové architektonické řešení vypadá poněkud neobvykle, zvláště pro ty, kteří již navští vili buddhisti cké chrámy v jižních asijských zemích. Místní stavby si však s nimi nezadají v kráse a barevnosti . V hlavním paláci komplexu je tělo nesmrtelného lamy Hambaltigelova a sám chrám je pojmenován na jeho počest. Po návštěvě komplexu, přejezd do vesnice Tarbagataj se zastávkou na hoře Omula s vyhlídkovou terasou. Ve vesnici Tarbagataj proběhne prohlídka expozice „Návštěva starověrců Zabajkalí“ (asi 2-3 hod.) - Chrám povýšení svatého kříže, Muzeum historie a života starosvětců Zabajkalí. Následuje tradiční oběd starosvětské kuchyně v rodinné usedlosti a vystoupení folklórního souboru. Poté návrat do Ulan-Ude. Večeře ve městě v jedné z místních restaurací. Noční přejezd vlakem do Irkutsku.

10. den
Irkutsk

ranní příjezd do Irkutsku, transfer do hotelu na snídani. Odpoledne návštěva Muzea Volkonských Děkabristů hrdinové povstání proti carovi r. 1825). Osobní volno, fakultativně návštěva obchodů se suvenýry. Večeře v hotelu, nocleh.

11. den
Irkutsk

po snídani transfer na leti ště, odlet přes Moskvu do Prahy.

 

Další informace
Doporučené očkování: proti klíšťové encefalitidě.
Minimální počet účastníků 10 osob.

 

Změna program vyhrazena

 

pravoslavný chrám

skanzen v Taltsy

Jezero BAJKAL

Ulan-Ude

bajkalský sladkovodní tuleň

Irkutsk

 

 REZERVOVAT 

 

Katalogová cena:   68 611 Kč    (sleva dle data nákupu v předprodeji)

Cena zahrnuje:

Letenky Praha – Irkutsk – Praha (lety přes Moskvu) včetně všech tax a poplatků

transfer z/na letiště, transfery dle programu

vlaková jízdenka s místenkou Ulan-Ude–Irkutsk (1x noc ve vlaku s lehátky)

9x ubytování v hotelu

9x plná penze (snídaně, oběd, večeře)

služby místního průvodce, výlety

program a vstupy: prohlídka města Irkutsk, Krugobajkalská železnice, Etnografické muzeum Taltsy, Bajkalské muzeum, vyhlídková plošina Kamen Čerského (lanovka v Listvjance), Oblastní historické muzeum Usť–Ordynskij, setkání se šamanem, Skála Šamanka, ostrov Olchon – Mys Choboj, Souostroví Uškani, Čivirkujský záliv, Burjatsko, pěší prohlídka Ulan-Ude, Ivolguinský dacan, Starosvětská vesnice Tarbagaraj, Muzeum Děkabristů.

Cena nezahrnuje :

Ostrov Olchon – burjatská vesnice (seznámení se s tradicemi a životem burjatů), doprovodné služby mimo program, alkoholické nápoje, vízum (2390 Kč), komplexní cestovní pojištění (770 Kč/os.)

Letištní taxa a bezpečnostní taxa:  0,- (je již zahrnuta v základní ceně)

Ubytování:

• Město Irkutsk, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 3 noci
• Ostrov Olchon, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 2 noci
• Čivyrkujský záliv, botel, 2lůžková kajuta – 1 noc
• Vesnice Usť-Barguzin, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 1 noc
• Město Ulan-Ude, hotel 3*, 2lůžkový pokoj – 1 noc.
noc ve vlaku s lehátky – 1 noc.

 

Jak rezervovat

Váš požadavek nám zašlete na e-mail kontakt@matylda.cz  (je-li Vám bližší zavolat - volejte 608111247)  

My Vám zpět odešleme potvrzení a zprávu s konkrétními podmínkami/výjimkami k Vašemu zájezdu a s pokynem, jak dál postupovat s uzavřením smlouvy a s bankovním převodem/složením hotovosti do banky. (máme Raiffeisen, mBank, ČSOB(zahrnuje Poštovní spořitelmu), Equa bank, Air Bank, Fio banku a Českou Spořitelnu - o dalších uvažujeme)

Pro předběžnou rezervaci potřebujeme základní údaje: 

jméno objednavatele, odkud je, telefon, mail a počet osob (u dětí věk), zda budete chtít cestovní pojištění a další Vaše požadavky na dopravu a ubytování. Spojíme se s Vámi.

Nenabízíme "automatizované" odbavení protože bez vzájemného kontaktu se stejně neobejdeme. Jsme tu proto abychom Vás obsloužili k Vaší spokojenosti. Nepoužíváme neosobní formuláře. Nejsme e-shop, slevomat, raketa ani všeslibující internetový obchod ale osobní služba našim cestovatelům.                                                           

Zpět na ceník a termíny

 

Zpět    podobný zájezd:  Na obou březích Bajkalu      Transsibiřská magistrála      Sibiř - okruh po Bajkalu                       Kontakt

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Agrolex s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

 

Petrohrad 2018 Petěrsburg Sankt Petersburg Leningrad galerie Ermitáž křižník Aurora Petropavlovská pevnost Zimní palác řeka Něva Malá Něva palác Admirality

VOSR VŘSR Velká říjnová socialistická revoluce Rjepin Carské Selo Puškin Petrodvorce Izkievský chrám Něvský prospekt Trojický most leningradské bílé noci

letiště Pulkovo Šeremetěvo Vnukovo international airport

periscope nomad levante čedok last minute na poslední chvíli azbuka ruština ruskoje igristoje aeroflot tupolev iljušin

Něvský prospekt Aničkovův most Aničkovův palác secesní budova Jelysejev Gostinyj dvor Arménský kostel Literární kavárna Kazaňská katedrála Gribojedův kanál Chrám Kristova vzkříšení Palácové náměstí Alexandrův sloup Zimní palác Ermitáž náměstí Děkabristů Měděný jezdec katedrála sv. Izáka Palácové nábřeží most Nejsvětější Trojice křižník Aurora Petrská brána Petropavlovská pevnost katedrála sv. Petra a Pavla Námořní muzeum Rostrální sloupy budova Admirality Zimní palác Petrodvorců návštěva Finského zálivu Dolní park Horní park a návštěva zámku. Návštěva chrámu Svatých apoštolů Petra a Pavla

AGLtravel Agrolex