- - -

Zpět na poznávací     Zpět na jednodenní     Zpět na květinové    Zpět na eurovíkendy     Kontakt  podobné zájezdy: /šedé nemají platný termín/  

Amsterdam a květinový park Keukenhof_A   Jarní Holandsko   Orchideje_Drážďany_1  Orchideje_Drážďany_2  Orchideje_Drážďany_3(2023) 

Květinové Korzo S  Květinové Korzo H***  Květinové Korzo LET(letecky)   Květinové Korzo BUS   Den krále v Amsterdamu a květinové korzo  Květinové Korzo M

Narcisový festival a korzo 2022   Amsterdam - jaro v Holandsku(letecky)    Evropská květinová výstava v Tullnu  Rozárium a termály v Badenu  Baden_slavnost_růží   Jaro u Bodamského jezera   Pohádkové zámky Ludvíka II.   Jezera v Solné komoře 2020     Provence a vůně levandule(6dnů)     FLORIADE 2022(letecky)    FLORIADE 2022(bus)  Amsterdam, Rotterdam a FLORIADE 2022 

 

 

NIZOZEMÍ - člen EU, člen EMU (měna EURO)

DNEŠNÍ KURZY MĚN

Světová zahradnická výstava Floriade 2022

letecky s ubytováním v H***

KONÁ SE POUZE JEDNOU ZA 10 LET !

REDO logo

04.05.-07.05.2022

14 690 Kč

Aktuální informace o podmínkách příjezdu do NIZOZEMÍ (viza, covid-19, a další) najdete na stránkách MZV ČR zde: NIZOZEMÍ 

FLORIADE 2022 ALMERE

 

Amsterdam*EXPO Floriade*Alkmaar*Enkhuizen*Markerdijk*Naarden*Marken*Zaanse Schans

Vydejte se s námi na celosvětovou zahradnickou výstavu Floriade, která se koná pouze jednou za 10 let!!! Prožijte nezapomenutelné zážitky ve Floriade parku, který je na rozloze 66 ha a sledovat zde budete 5 tématických světů rostlin. Navštívíme i hlavní a korunovační město Amsterdam, dále sídlo královny, parlamentu a vlády Den Haag.     

 

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST
Největší mezinárodní výstava květin a životního stylu na světě – FLORIADE – pouze jednou za deset let. 

Letos ve dnech 14.04.2022 - 09.10.2022.

Zatím se konala 6x :

1960 - Rotterdam (Het Park)
1972 - Amsterdam (Amstelpark)
1982 - Amsterdam (Gaasperplas)
1992 - Zoetermeer (Rokkeveen-West)
2002 - Haarlemmermeer (Haarlemmermeerse Bos/De Groene Weelde)
2012 - Amsterdam (Venlo)

 

Program zájezdu EXPO Floriade 2022 - floriáda v ALMERE:

1. den: 

Odlet z Prahy s průvodcem do AMSTERDAMU, transfer na hotel v Amsterdamu. První část prohlídky historického centra města, náměstí Dam s Královským palácem a farním kostelem Nieuwe Kerk (Nový kostel), dům Anny Frankové, Begijnhof s posvátnou atmosférou, ulice Nes.

2. den: 

Ráno odjedeme do ALMERE, celodenní návštěva FLORIADE EXPO 2022, jedinečná mezinárodní zahradnická výstava, největší svátek zahrádkářů, pěstitelů a milovníků přírody, konaná jednou za 10 let. Nenechte si ji ujít! Během Floriade můžete vidět holandské i mezinárodní zahradnické vystavovatele ve více jak 40 pavilonech. Užijete si vůni a barvy květin, rostlin, zeleniny a ovoce. K večeru odjezd na ubytování.

3. den: 

Celodenní výlet jarním Holandskem. Vyhlášené trhy sýrů v ALKMAARU, neobyčejná podívaná na trhy, tak jak probíhají odpradávna. Následuje skvělý skanzen Zuiderzeemusem v ENKHUIZEN, který je zasvěcený životu na holandském venkově. Obyvatelé skanzenu v tradičních krojích, plně funkční pekárny, cukrárny, typické původní obytné domky, dílny, praktické ukázky jednotlivých řemesel. Přes hráz Markerdijk pokračujeme do městečka NAARDEN, vodní pevnost, kostel Grote Kerk - kopule s výjevy Starého a Nového zákona, Valonská kaple - zde je pohřben Jan Amos Komenský, Španělský dům. Cestou zpět na ubytování zastávka v typickém rybářském městečku MARKEN, které se dnes řadí ke klenotům Holandska, poklidné dlážděné uličky, barvami hýřící ulice Kerkbuurt, dřevěné domky a malé grachty. Návrat na ubytování.

4. den: 

Navštívíme skanzen ZAANSE SCHANS, to jsou všechny holandské národní tradice na jednom místě, plně funkční větrné mlýny, sýrárna a populární manufaktura na výrobu dřeváků. V závislosti na let. řádu bude zbytek dne bude patřit korunovačnímu městu a městu umění AMSTERDAMU. Možnost tento den věnovat individuální prohlídce Amsterdamu. Transfer na letiště a dle let. řádu odlet do Prahy


Nástupní svozová místa na letiště v Praze:
Lanškroun (+150), Ústí nad Orlicí (+150), Česká Třebová (+150)

 
 Základní cena zájezdu: 14 690 Kč

Cena obsahuje:  

leteckou dopravu Praha – Amsterdam – Praha vč. letištních tax, 
příruční zavazadlo dle podmínek letecké společnosti, 
transfery z/na letiště, 
dopravu klim. busem v Holandsku (včetně dopravy do Almere), 
3x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 
3x snídani, 
průvodce

Cena neobsahuje:  

vstupné, fakult. služby, městskou dopravu, a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“, 
Fakultativní příplatek:
Muzeum Van Gogh (cca 20 €), výstava Floriade 35 € ( nutná rezervace v CK min. 1 měsíc před odjezdem)
1lůžk. pokoj 2800 Kč (povinné při nedoobsazení), 
odbavené zavazadlo o max. hmotnosti do 20 kg 1200 Kč, 
komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 160 Kč,
připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den

 

tiskové středisko

 

Zpět na poznávací     Zpět na jednodenní     Zpět na květinové    Zpět na eurovíkendy     Kontakt  podobné zájezdy: /šedé nemají platný termín/  

Amsterdam a květinový park Keukenhof_A   Jarní Holandsko   Orchideje_Drážďany_1  Orchideje_Drážďany_2  Orchideje_Drážďany_3(2023) 

Květinové Korzo S  Květinové Korzo H***  Květinové Korzo LET(letecky)   Květinové Korzo BUS   Den krále v Amsterdamu a květinové korzo  Květinové Korzo M

Narcisový festival a korzo 2022   Amsterdam - jaro v Holandsku(letecky)    Evropská květinová výstava v Tullnu  Rozárium a termály v Badenu  Baden_slavnost_růží   Jaro u Bodamského jezera   Pohádkové zámky Ludvíka II.   Jezera v Solné komoře 2020     Provence a vůně levandule(6dnů)     FLORIADE 2022(letecky)    FLORIADE 2022(bus)  Amsterdam, Rotterdam a FLORIADE 2022 

 

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok travel, s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

 

Celosvětová zahradnická výstava Celosvětová výstava květin Floriade 2022 

Neederland Holland polder windmill gracht Heiniken Amstel A'dam XXX R'dam Zandvoort F1 dunes Haarlem Edam Gouda diamonds Rijsk museum Sex museum Red Light District

Nizozemí Holandsko Holansko poldr brusírna diamantů briliant větrný mlýn kanál kanály grachty tulipány květinový trh květinová burza Květinové korzo květinové korso briliantové šperky gemologické laboratoř prstýnky s brilianty diamantový prsten De Beers floriáda