p_de_bavorsko_advent4h_prm.htm

- - -

Zpět   Kontakt  další adventní:  /šedé nemají platný termín/                                                                                                       >>>> Adventní JEDNODENNÍ

Víkend v Solné komoře  Sen v bílém  Advent ve středověkých městech Bavorska  Tichá noc 201 let_P   Míšeň, 3 oříšky a štolová slavnost v Drážďanech   Víkend v Drážďanech vlakem

Advent v Pasově a na Innu   Advent v poutním místě Mariazellu   ADVENT PRO POŽITKÁŘE   POHODOVÝ VÍKEND V LINCI  Adventní Vídeň  Vídeň v čase adventu VIP hotel 4*

Adventní Krakow a solný důl Wieliczka  Adventní WROCLAW  Adventní Krakow a slovenské Tatry    Advent v Budapešti vlakem    Západočeský advent   Advent na Moravě   

ČESKÝ KRUMLOV a čerti  Rakouská vánoční romance   Za krásami rakouského adventu    Bratislava a Budapešť   SALCBURK a WOLFGANGSEE

Bavorská adventní klasika

 

  

SLOVENSKO - člen EU, člen EMU (měna EURO)

MAĎARSKO - člen EU (měna FORINT)

LOGO redo

Adventní BRATISLAVA

s výletem do BUDAPEŠTI

 3 - denní adventní zájezd

 

Zájezd začneme v Bratislavě - Staré město se nám představí v celé své kráse 

i s adventními trhy na Františkánském a Hlavním náměstí. 

Druhé město bude Budapešť, výlet si zpestříme i návštěvou v termálních lázních.

 

Termíny:

06.12.-08.12.2019
13.12.-15.12.2019

 

Cena: 3 601 Kč  (3 790 Kč) 

BRATISLAVARybářská bašta

 

Bratislava (Presburg)
Bratislava vznikla na místě, kde se v minulosti střetávaly nejdůležitější obchodní cesty. Bylo zde významné sídlo Keltů, od 6. století pak bylo město osídleno Slovany. Do roku 1918 byla Bratislava součástí Uherska, později Habsburské monarchie. 


Budapešť

Budapešť patří bez nadsázky k nejkrásnějším a nejmalebněji položeným evropským městům. Z chráněných kulturních hodnot v Maďarsku byla na Seznam světového dědictví UNESCO jako první zanesena ta část dunajského nábřeží na straně, která sahá od hotelu Gellért přes Hradní vrch až po Markétin most, dále pešťské nábřeží od Parlamentu po Petöfiho most a nakonec celá Andrássyho třída. A aby byl levý břeh s pravým ve vysloveném kontrastu, to již je úplná rarita.

 

 

BRATISLAVA a BUDAPEŠŤ - program zájezdu:

1.den: 

Odjezdy v ranních hodinách z republiky do BRATISLAVY. Prohlídka nejvýznamnějších památek města, které se nachází v jádru Starého města - Michalská brána - jediná z původních středověkých opevnění, symbol města Bratislavský hrad, tyčící se na plošině 85 m nad Dunajem, katedrála sv. Martina - korunovační kostel uherských králů, Františkánský kostel ze 13. stol. - nejstarší ve městě a místo rytířských ceremonií. Kouzelné uličky Starého města a tradiční vánoční trhy na Hlavním a Františkánském náměstí, výrobky z keramiky, vrbových proutků, včelího vosku ale i klobásy, kapustnice aj. Nocleh v Bratislavě.

2. den:

Celodenní výlet do vánoční BUDAPEŠTI, jež byla stavěna jako hlavní město Uherska. Prohlídka historických části: BUDA - hradní čtvrť (Rybářská bašta, Matyášův chrám, kde je uložena původní uherská koruna a PEŠŤ - impozantní budova Parlamentu, vánoční trhy na Vörösmartyho náměstí, které patří k největším v Evropě - tradiční lidové a řemeslné předměty, perníčky, langoše, svařené víno, pěší zóna Váci útca a proslulá tržnice, kde nakoupíme klasický uherák, čabajku, sušené papričky i maďarské víno. Variantně lze individuálně navštívit např: termální lázně Széchényi nebo luxusní secesní lázně hotelu Gellért. Večer návrat na ubytování do Bratislavy.

3. den:

Po snídani odjedeme relaxovat do termálního koupaliště VELKÝ MEDER. Moderní areál se řadí po celkové rekonstrukci k jednomu z nejhezčích na Slovensku a zdejší vody přispívají k celkové regeneraci organismu. (Celodenní vstupné do termálů cca 10 €, seniorské a dětské slevy). V podvečerních hodinách odjezd do ČR.

 

 

Doprava:             autokar (audio, video, občerstvení, klimatizace)

Termíny:             06.12.-08.12.2019 a 13.12.-15.12.2019

Cena:                   3 790,- Kč (FM 3 601 Kč)

                             příplatek za jednolůžkový pokoj na vyžádání 700 Kč

Cena zahrnuje:    dopravu lux. klim. busem, 2x ubytování v hotelu v Bratislavě – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x snídani, průvodce

Cena nezahrnuje:    vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 700 Kč, komplex. pojištění vč. storna zájezdu 


Cena je platná do 30.10.2019 nebo do vyprodání

 

 

Zpět   Kontakt  další adventní:  /šedé nemají platný termín/                                                                                                       >>>> Adventní JEDNODENNÍ

Víkend v Solné komoře  Sen v bílém  Advent ve středověkých městech Bavorska  Tichá noc 201 let_P   Míšeň, 3 oříšky a štolová slavnost v Drážďanech   Víkend v Drážďanech vlakem

Advent v Pasově a na Innu   Advent v poutním místě Mariazellu   ADVENT PRO POŽITKÁŘE   POHODOVÝ VÍKEND V LINCI  Adventní Vídeň  Vídeň v čase adventu VIP hotel 4*

Adventní Krakow a solný důl Wieliczka  Adventní WROCLAW  Adventní Krakow a slovenské Tatry    Advent v Budapešti vlakem    Západočeský advent   Advent na Moravě   

ČESKÝ KRUMLOV a čerti  Rakouská vánoční romance   Za krásami rakouského adventu    Bratislava a Budapešť   SALCBURK a WOLFGANGSEE

Bavorská adventní klasika

 

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok  s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

 

vánoční trhy donau dunaj prešpurk blava Děvín slovensko Bratislavský hrad úpatí Malých Karpat Kamzík maďarsko buda pešť csarda klobásy čardáš Petržalka katedrála svatého Martina Budín Michalská brána Maxmiliánova fontána Ganymedova fontána budapest Hudební akademie Aquincum muzeum Muzeum Kiscelli Andrássyho třída Matyášův chrám Sándorův palác lázně Rudas klášter dervišů bazilika sv. Štěpána Řetězový most Alžbětin most secesní palác Gresham