Hlavní MENU                                                          Kontakt                                                          ZPĚT NA POZNÁVACÍ


další MENU tématické:   KVĚTINY   RELAX   TECHNIKA   UMĚNÍ A KULTURA   ADVENT

 

 

ITÁLIE - člen EU, člen EMU (měna EURO)

DNEŠNÍ  KURZY  MĚN

LOGO redo

OPERA LA SCALA

V MILÁNĚ

 s operním představením Rigoletto

 

 

Navštívíme Milano, město překypující uměleckými poklady, 

město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala a fresky 

Poslední večeře Leonarda da Vinciho, 

město fotbalu, město labužníků a město módy. 

Zažijeme neopakovatelnou atmosféru operního představení na jedné z nejslavnějších operních scén světa, v legendárním Teatro alla Scala.

 

 

Termín

Cena dospělý

Akce

Poznámka

11.09. - 15.09.2019

VYPRODÁNO

  Rigoletto

18.09. - 22.09. 2019

VYPRODÁNO

  Rigoletto

Teatro alla Scala

Rigoletto

 

Navštívíme Milano, město překypující uměleckými poklady, město gotické katedrály Duomo, slavné Opery La Scala a fresky Leonarda da Vinciho, město fotbalu, město labužníků a město módy. Zažijeme neopakovatelnou atmosféru operního představení na jedné z nejslavnějších operních scén světa, v legendární Teatro alla Scala.

 

OPERA V LEGENDÁRNÍ LA SCALE - program zájezdu:

1.den: 

Odjezd z ČR ve večerních hodinách. 

2.den: 

Ráno příjezd do pulzujícího města Lombardie, města umění, designu a světové módy MILÁNA. Prohlídka Piazza Duomo s gotickou katedrálou Duomo, fantastický soubor vznosných pilířů, vyhlídka ze střechy katedrály, kde za jasného počasí můžeme vidět až do Švýcarska, stylová obchodní pasáž Galleria Vittorio Emanuele II., zde můžeme ochutnat údajně nejlepší kávu v Miláně. Shlédneme slavnou nástěnnou malbu od Leonarda da Vinciho „POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ“ - Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Individuální volno, procházky, nákupy v úzkých milánských uličkách.

3.den:  

Navštívíme Castello Sforzesco, původně pevnost Viscontiů, rozlehlý zámek s řadou nádvoří, arkádový dvůr Cortile della Rocchetta. Dnes zámek poskytuje přístřeší několika muzeím věnovaných užitnému umění, archeologii a mincím - Museo d´ Arte Antica, úchvatná sbírka nábytku, starožitností a maleb obsahuje také díla od Tiziana, Van Dycka či poslední nedokončené sousoší Michelangela Pietà Rondanini. Pinacoteca di Brera, jedna z nejslavnějších italských obrazáren s díly od A. Mantegny (Mrtvý Kristus), Rafaela (Sňatek Panny Marie), Belliniho, Rembrandta a dalších mistrů. Odpoledne návrat na hotel, večer nás čeká vrchol zájezdu, představení na pravděpodobně nejslavnější operní scéně světa, v legendární LA SCALE. Návštěva operního představení RIGOLETTO od Giuseppe Verdiho bude nezapomenutelný zážitek. 

Po představení cca ve 23 hod. se vrátíme na hotel.

4.den: 

Odjedeme k prohlídce pozoruhodného kartuziánského kláštera CERTOSA DI PAVIA, jedna z nejimpozantnějších staveb celé severní Itálie. Odpoledne odjezd do republiky, předpokládaný návrat v nočních, až časně ranních hodinách, dle míst nástupů.

 

Cena:      6 690 Kč        (nyní v akci jen 6 390 Kč)

Cena zahrnuje: 

dopravu lux. klima busem
vstupné a rezervace na prohlídku fresky Leonarda da Vinciho
2x ubytování v hotelu*** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
2x snídani
průvodce 

pojištění zájezdu pro případ úpadku CK

Cena nezahrnuje: 

vstupné do objektů, vstupenku do Teatro La Scala, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
v termínu 11.9. - 15.9.2019 cena nezahrnuje pobytovou taxu (cca 4-5 €/os./den)
Fakultativní příplatek:
1lůžk. pokoj +1300 Kč
Poznámka pro zájemce o lístky do Opery La Scala 
Prodej vstupenek probíhá formou prodeje míst v boxu v jednotlivých lodžiích. Většina vstupenek se prodává měsíce dopředu a bývají velmi brzo vyprodány. Z tohoto důvodu je nutná vaše včasná rezervace - nejpozději do 05. 05. 2019 ! Po tomto termínu CK zajištění vstupenek nezaručuje! Informace ohledně volných míst podá CK.
Ředitelství Teatro alla Scala si vyhrazuje právo na změnu programu i případnou změnu sólistů. 

Na operní představení postačí formální společenské oblečení.

Příplatky:

kompletní pojištění Allianz (ptejte se v kanceláři).

Nástupní místa:

Praha (+ 400), Hradec Králové, Pardubice, Holice (Chrudim), V. Mýto, Litomyšl, Svitavy, Brno, Olomouc (+ 250), Ostrava (+500), Havířov (+500), Hranice (+500), Zábřeh na Moravě (+500), Olomouc (+250) a České Budějovice

 

Upozornění na cestování dětí do zahraničí po 26. červnu 2012:  

cestování dětí zapsaných v pasech rodičů do zahraničí již není možné. Děti mohou cestovat do zahraničí jen s vlastním cestovním dokladem (pasem nebo občanským průkazem). K vydání cestovního dokladu na úřadu s rozšířenou působností (žádost lze podat i na úřadě, kde nemá trvalý pobyt) je třeba předložit rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Fotografie se fotí na místě. Proto je při podání žádosti nutná přítomnost dítěte. 

Poplatek za cestovní pas je 100 Kč (platnost pasu je 5 let), za občanský průkaz 50 Kč (platnost OP je 5 let).

Nezapomeňte si zkontrolovat platnost cestovních dokladů (i po vstupu "do šengenu" je nutné u sebe mít platný doklad totožnosti)

Platnost OP pro cesty do EU si zkontrolujte ZDE: CESTOVNÍ DOKLADY

 

Rigoletto je název opery Giuseppe Verdiho o 3 dějstvích z roku 1851. Autorem libreta je Francesco Maria Piave.

Premiéra se konala 11. 3. 1851 v Teatro La Fenice v Benátkách.

Postavy
vévoda z Mantovy (tenor)
Rigoletto, jeho šašek (baryton)
Gilda, Rigolettova dcera (soprán)
Giovanna, Gildina společnice (mezzosoprán)
hrabě Monterone (baryton)
hrabě Ceprano (bas)
hraběnka, Cepranova manželka (soprán)
Sparafucile, nájemný vrah, majitel krčmy (bas)
tanečnice Maddalena, jeho sestra (kontraalt)
Borsa, dvořan (tenor)
Marullo, kavalír (baryton)
dámy, kavalíři, dvořané, pážata, ... (sbor)

>>>>zpět na termíny

 

Hlavní MENU                                                          Kontakt                                                          ZPĚT NA POZNÁVACÍ


další MENU tématické:   KVĚTINY   RELAX   TECHNIKA   UMĚNÍ A KULTURA   ADVENT

 

Podmínky nákupu prostřednictvím agentury Jiří Velek - Matylda

  • Ceny zájezdů jsou u nás stejné jako u pořadatele zájezdu.

  • Navíc (někdo by řekl zdarma) u nás dostáváte ochranu vyplývající z pečlivého výběru našich partnerů, ohlasů našich klientů a dalších zkušeností z praxe. Tím Vás chráníme PŘEDEM na rozdíl od zákona 159/99Sb., který Vám poskytuje ochranu až když problém nastane. Proti podvodu (viz případy roku 1997) Vás tento zákon NECHRÁNÍ !

  • Nabízíme pouze pojištěné zájezdy od prověřených cestovních kanceláří (tento zájezd garantuje Redok s.r.o.).

  • Podobně postupujeme i v případě prodeje ostatních služeb cestovního ruchu, které nejsou zájezdem ve smyslu zákona 159/99Sb. (vstupenky, letenky, jednodenní výlety a pod.)

 

Itálie Italy Verona Arena NABUCCO Carmen Aida Sirmione Lago di Garda 

Giuseppe Verdi Milán Giacomo Puccini
Gioacchino Rossini Richard Wagner Georges Bizet Plácido Domingo José Carreras